Bazylika Zwiastowania
Najświętszej Maryi Panny

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

Klasztor Bernardynów (OFM)

Matka Boża Pocieszenia
koronowana
8 września 1752 roku

rekonoracja w 1984 roku

data nadania tytułu 
bazyliki mniejszej 
27 czerwca 1928 rokuDiecezja Przemyska

 width=

Według legendy w 1590 roku w lesie niedaleko miasta pracownikowi browaru leżajskiego Tomaszowi Michałkowi objawili się Matka Boska i św. Józef. W miejscu cudu został osadzony krzyż, do którego zaczęli pielgrzymować ludzie z różnych zakątków kraju i Rusi. W 1592 roku postawiono tam drewnianą kaplicę św. Anny. W 1598 roku w tym miejscu został zbudowany drewniany kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny oraz świętych Jana Chrzciciela, Wawrzyńca, Sebastiana i Małgorzaty. Zgodnie z legendą w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji i planu świątyni pomogły kępki rumianku, które pewnego dnia o świcie zauważono w lesie. Kościół posiadał trzy ołtarze: św. Anny, Bożej Męki oraz Madonny z Dzieciątkiem. Obrazy znajdujące się w nich były dziełem ks. Erazma z klasztoru leżajskich bożogrobców.
Pierwsza murowana świątynia Zwiastowania Najświętszej Marii Panny została wzniesiona już w 1610 roku. Obecnie stojące, monumentalne zabudowania klasztorne powstały w latach 1618–1628. Konsekracja nowo wybudowanego kościoła została dokonana w 1630 roku przez biskupa przemyskiego Adama Nowodworskiego. W 1642 roku konwent otrzymał od króla polskiego Władysława IV cudowny obraz Matki Boskiej Leżajskiej. Miał on być wotum za zwycięstwo chocimskie w 1621 roku. W 1752 roku odbyła się uroczysta koronacja obrazu Matki Bożej.
W 1928 roku kościół bernardynów w Leżajsku został podniesiony przez papieża Piusa XI do rangi bazyliki mniejszej. W 1990 roku w sanktuarium odbyły się uroczyste obchody związane z jubileuszem 400-lecia obecności Matki Bożej na ziemi leżajskiej.
Sanktuarium leżajskie od wieków było odwiedzane przez liczne rzesze pielgrzymów. Szczególne uroczyście obchodzony jest odpust Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Matki Bożej Zielnej), odbywający się w dniach 13–15 sierpnia.
W kaplicy Matki Boskiej Leżajskiej znajduje się cudowny obraz. Został on namalowany na desce, wizerunek pokryty jest srebrną sukienką z drogimi kamieniami. Cudowny wizerunek jest celem pielgrzymek nowożeńców. Zgodnie z tradycją młoda para, składając wiązankę ślubną przed obrazem Matki Boskiej Leżajskiej, może otrzymać Jej błogosławieństwo.
Ołtarz główny składa się z trzech kondygnacji. W jego głównej części znajduje się monumentalny obraz Zwiastowania Najświętszej Marii Panny z drugiej połowy XVII wieku, zaś w dolnych jego partiach figury św. Franciszka z Asyżu i św. Bernardyna ze Sieny. Górną kondygnację nastawy ołtarza wypełnia barokowy krucyfiks, zaś zwieńczenie tworzy obraz Ukoronowania Matki Boskiej w niebie. Po bokach ołtarza stoją figury: proroka Eliasza oraz świętych Augustyna i Bazylego.
Jednym z najcenniejszych zabytków leżajskiej bazyliki są pochodzące z drugiej połowy XVII wieku organy. Dzięki bogatej gamie dźwięków oraz wspaniałej oprawie snycerskiej stanowią najokazalszy i najciekawszy tego typu instrument w Polsce.

Lezajsk_new020.jpg
Lezajsk_new069.jpg
Lezajsk_new006.jpg
Lezajsk_new007.jpg
Lezajsk_new025.jpg
Lezajsk_new023.jpg
Lezajsk_new053.jpg
Lezajsk_new054.jpg
Lezajsk_new055.jpg
Lezajsk_new003.jpg
Lezajsk_new027.jpg
Lezajsk_new022.jpg
Lezajsk_new074.jpg
Lezajsk_new002.jpg
Lezajsk_new094.jpg
Lezajsk_new101.jpg
Lezajsk_new092.jpg
Lezajsk_new102.jpg
Lezajsk_new004.jpg
Lezajsk_new008.jpg
Lezajsk_new026.jpg
Lezajsk_new028.jpg
Lezajsk_new033.jpg
Lezajsk_new034.jpg
Lezajsk_new085.jpg
Lezajsk_new063.jpg
Lezajsk_new067.jpg
Lezajsk_new065.jpg
Lezajsk_new066.jpg
Lezajsk_new079.jpg
Lezajsk_new052.jpg
Lezajsk_new057.jpg
Lezajsk_new080.jpg
Lezajsk_new084.jpg
Lezajsk_new087.jpg
Lezajsk_new073.jpg
Lezajsk_new096.jpg
Lezajsk_new091.jpg
Lezajsk_new098.jpg
Lezajsk_new010.jpg
Lezajsk_new036.jpg